WakeUpFriends är en 100% gratis plattform!
WakeUpFriends is a 100% free plattform!

WakeUpFreinds Social Media är 100% gratis för alla användare men hjälp oss gärna genom en frivillig månadsvis donation så att vi kan växa, underhålla och lägga till nya funktioner i framtiden. Om du väljer gratis medlemskap här under (Free Membership) så behöver vi inte fler uppgifter från dig.

The WakeUpFriends Social Media plattform is a free service for all users but please consider making a monthly donation so we can grow, maintain and add new features in the future. If you choose a free membership we will not need any further details from you.

Level Price  
Free Membership Free. Select
Bronze Monthly Donation SEK 25.00 per Month. Select
Silver Monthly Donation SEK 50.00 per Month. Select
Gold Monthly Donation SEK 100.00 per Month. Select

← Return to Home